Dokumentacja Instalacji Cezarego Adamowicz pt. „Dialog”

Nagroda Rektorów na wystawie NAjlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2017

Promotor: dr hab. Robert Kaja

PL:
Zainspirowany rodzinną historią związaną z pamiątkową cukiernicą, jedna z nielicznych pamiątek jakie pozostałych po deportacjach mojej rodziny. Ostatni pozostały element serwisu Biała Maria, który trzykrotnie uratował życie moim przodkom. Buduje dialog pomiędzy tym co niematerialne (emocje/dźwięk/wibracje), a materialne (stół/szkło), a także pomiędzy tym co współczesne, a historią reprezentowaną przez pamiątkę rodzinną.
Za pomocą zjawiska rezonansu i wprowadzenia obiektów w drżenie za pomocą dźwięku odtwarzam emocje towarzyszące historii.
Proporcje i układ zastawy stołowej zapożyczony jest z układu towarzyszącemu każdemu mojemu rodzinnemu spotkaniu.
Przedmiotem dyplomu artystycznego jest instalacja dźwiękowa składająca się ze stołu, cukiernicy zastawy szklanej oraz dwóch kolumn głośnikowych emitujących dźwięk budujący narrację.

EN:

I was inspired by the family history connected with a heirloom sugar-bowl, one of the few keepsakes left over after my family’s deportations. The last remaining part of „White Maria’s” set which seved my ancestors lives three times. It establishes a dialogue between the intangible (emotion/sound/vibration) and the material (table/glass), as well as between what is modern and the history represented by the family memorial.
Using the resonance phenomenon and putting objects into tremor with sound I reproduce emotions accompanying a history.
The proportions and layout of the tableware are based on the arrangement that accompanies my every family meeting. The subject of the artistic diploma is a sound installation consisting of a table, a glass sugar-bowl and two loudspeakers emitting a sound thats builds a narrative.

www.cezaryadamowicz.com

sierpień 3, 2017